Czy często ogłaszane są przetargi na druk?

Przetargi na druk odbywają się regularnie, dzięki nim można wyłonić osobę, która zrealizuje zlecenia za korzystną stawkę. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają firmy potrzebujące katalogów, ulotek, czy innych materiałów reklamujących ich produkty i usługi. Oczywistym jest fakt, że każdy dąży do jak największych oszczędności, dlatego im bardziej korzystna oferta, tym lepiej dla Zleceniodawcy. Każdy, kto świadczy usługi poligraficzne powinien na bieżąco śledzić ogłoszenia z przetargami. Być może zaproponowane warunki okażą się korzystne i oferta zostanie wybrana spośród wielu innych.

Czy często ogłaszane są przetargi na druk?

Zasady przetargów na druk

Przetargi zazwyczaj ogłaszają firmy mające duże zapotrzebowanie na gadżety, czy materiały reklamowe. Rzadko podpisywane są umowy na długofalową współpracę z jednym wykonawcą, ponieważ stawki u innych mogą być bardziej korzystne. Główną zasadą, jaka obowiązuje w przypadku przetargu na druk jest określenie terminu składania ofert, po tym czasie nowe nie są rozpatrywane. Czasami Zleceniodawcy określają również górny pułap kwoty, jaką biorą pod uwagę, oszczędzają przy tym czas swój i potencjalnych zainteresowanych. Jest jednak i druga strona tego przysłowiowego medalu, wprowadzając takie ograniczenie można zaprzepaścić szansę na uzyskaną w zamian wyższą jakość wykonania gadżetów. Czasami koszt może być niewiele większy, a kolory lepiej nasycone, czy mające pożądany kontrast. Mimo wszystko takie są prawa rynku, większość Zleceniodawców ma budżet z góry określony na taką realizację i nie ma możliwości go przekroczyć. Postawienie tej sprawy jasno ma na pewno jedną, dużą zaletę – nie ma ryzyka co do wypłacalności klienta.

Przetargi na druk – kto bierze w nich udział?

Zasadniczo przetargi na druk są w zakresie zainteresowań firm poligraficznych. Osoby prywatne podejmują się uczestnictwa w nich nieporównywalnie rzadziej, na co składa się co najmniej kilka czynników. Po pierwsze nie mają możliwości wystawienia faktury VAT, a po drugie nie zawsze mają odpowiednie zaplecze technologiczne na wydruk hurtowych ilości materiałów reklamowych. Do realizacji takiego zlecenia potrzebne są zaawansowane urządzenia, więc to na samym wstępie może wykluczać niektórych z konkurowania. Przetargi na druk mogą mieć określone zasady, inne niż w większości takich ogłoszeń. Czasami odbywa się więcej niż jeden etap, dotyczy to głównie sytuacji, kiedy kandydatur jest więcej, niż się spodziewano. Innym razem wybór Zleceniobiorcy jest ogłaszany nieco później, a to z uwagi na czas poświęcony na zgromadzenia informacji o zgłaszających się. Chodzi tutaj głównie o przestrzeganie nałożonych z góry terminów, które są niemal zawsze ściśle określone. Każdy ma prawo zamieszczać dodatkowe klauzule w ogłoszeniu przetargu, na przykład kary za ewentualne opóźnienia, czy inne zastrzeżenia do sposobu realizacji. Im więcej szczegółów zostaje podane, tym lepiej dla obu stron, ponieważ wzrasta gwarancja zgłaszania się prawdziwych profesjonalistów. Wybór z większego grona nie zawsze jest prosty, ale na spokojnie można go dokonać.