Co warto wiedzieć na temat rehabilitacji kardiologicznej?

Układ krwionośny to bez wątpienia jeden z najważniejszych układów w ludzkim organizmie. Warto o niego dbać, ponieważ to właśnie choroby tego układu są główną przyczyną zgonów w naszym kraju. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że dzięki rozwojowi medycyny w dzisiejszych czasach wielu pacjentów jest w stanie wrócić do poziomu aktywności sprzed zawału serca. To zadanie wymaga jednak dużego wysiłku i odpowiedniej rehabilitacji medycznej. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Rehabilitacja kardiologiczna, jako ważny element leczenia po przebytym zawale serca.

Bardzo ważne jest, aby pacjent, który przeszedł zawał serca miał zapewniony dostęp do odpowiedniej rehabilitacji kardiologicznej. Do zalet korzystania z tego typu leczenia możemy zaliczyć nie tylko przywrócenie sprawności ruchowej, ale także poprawę stanu emocjonalnego pacjenta oraz ograniczenie negatywnych skutków psychicznych. W przypadku rehabilitacji kardiologicznej kluczowe znaczenie ma pomoc profesjonalnych fizjoterapeutów. Ważny jest jednak także dostęp do różnego rodzaju specjalistów np. psychologa czy dietetyka. Taka rehabilitacja powinna pomóc osobie, która przeszła zawał serca nie tylko w poprawie wydolności fizycznej, ale również w wdrożeniu zdrowego stylu życia. Ważne są tu, zatem zarówno odpowiednio dobrane ćwiczenia, jak i fachowe poradnictwo. Warto, więc w tej kwestii skorzystać z usług najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych.

Co warto wiedzieć na temat rehabilitacji kardiologicznej?

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Możemy wyróżnić trzy podstawowe etapy rehabilitacji kardiologicznej, przy czym etap I i II to rehabilitacja wczesna, a etap III późna. Etap I odbywa się jeszcze podczas pobytu pacjenta w szpitalu i ma na celu uzyskanie samodzielności w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności. II etap w zależności od sytuacji zdrowotnej i życiowej pacjenta może odbywać się:

  • stacjonarnie w oddziale rehabilitacji kardiologicznej,
  • ambulatoryjnie – takiej pomocy udzielają dzienne odziały rehabilitacji kardiologicznej lub
  • hybrydowo wówczas po wcześniejszej rehabilitacji stacjonarnej lub ambulatoryjnej pozostała część rehabilitacji przeprowadzana jest w domu pacjenta pod nadzorem telemedycznym.

Zaś III etap rehabilitacji ma na celu podtrzymanie uzyskanych efektów leczenia. Taką rehabilitacje prowadzą zarówno poradnie rehabilitacyjne, dzienne oddziały rehabilitacji kardiologicznej, jak i szpitale uzdrowiskowe.