Opieka i wsparcie płynące od psychologa dziecięcego

Dzieci i młodzież są grupą często niezauważalną w sferze dbania o zdrowie psychiczne. Niewiele zdaje sobie sprawę jak dzieciństwo czy wiek dorastania mogą być trudnymi okresami w życiu tych młodych ludzi. W ofercie, jaką przestawiają Gabinetyrozwoju.pl znajduje się także i przestrzeń dla najmłodszej grupy wiekowej, oferując im wsparcie i pomoc, jakiego udzielają zatrudnieni psycholodzy dziecięcy.

Pomoc w zmaganiu się z fazami rozwojowymi od Gabinetyrozwoju.pl

Psycholodzy dziecięcy, pracujący w Gabinetyrozwoju.pl mają świadomość, że dzieci czy młodzież przekraczające kolejne etapy rozwoju mogą zmagać się z wieloma dylematami, konfliktami czy problemami. Każdy etap jest dla młodego człowieka sporym wyzwaniem, podczas których nabywa nowych umiejętności np. odpowiedniego przeżywania emocji, radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach, nawiązywania relacji społecznych, rozwój poznawczy i motoryczny.

W nabywaniu tych umiejętności i nauczenia się ich pomagają mgr Grażyna Frączek-Burgielska, mgr Małgorzata Wrona, mgr Piotr Marcinkowski, który zajmuje się młodzieżą od 13 roku życia oraz mgr Aleksandra Sieradzka-Nowak. Ta grupa wsparcia doskonale rozumie, że są osoby, które nie mają trudności w przechodzeniu sobie przez kolejne fazy rozwoju, dobrze się czują sami ze sobą, umieją odnaleźć się w kontaktach rodzinnych jaki i społecznych. Nie wszyscy jednak tak dobrze sobie z tym radzą, niektórzy często z innych powodów, niezależnych od nich, a raczej ich opiekunów nie potrafią budować odpowiednich więzi społecznych, zachowują się niewłaściwie, nie umieją radzić sobie z emocjami czy własnymi przeżyciami. W takich sytuacjach pomoc psychologiczna jest niezbędna. Będąc u psychologa czy psychoterapeuty, młody człowiek uczy się rozumieć siebie, własne zachowania, emocje, odpowiednie je przeżywać, nazywać je i pracować nad nimi.

Opieka i wsparcie płynące od psychologa dziecięcego

Jakie zaburzenia występują najczęściej u dzieci i młodzieży?

Jak pokazują młodzi pacjenci Gabinetów Rozwoju najczęściej zmagają się oni z zaburzeniami zachowania i emocji, nadpobudliwością, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami adaptacyjnymi czy zaburzeniami odżywienia.

Uzależnienie od Internetu niebezpieczne dla młodych osób

Współcześnie rzadko można spotkać dziecko, które nie posiada smartfona, komputera, tableta czy innego urządzenia technologicznego. Bardzo często dzieci nabywają umiejętności z nich korzystania i obsługi już od najmłodszych lat. Z czasem wydaje się, że dzieci żyjące w XXI wieku rodzą się z tymi umiejętnościami. Tak powszechny i łatwy dostęp do urządzeń elektronicznych może przyczynić się do wzrostu uzależnień dzieci od Internetu, co również staje się poważnym problemem, z którym zmaga się wiele młodych osób.

Takimi alarmującymi sygnałami, mówiącymi, że dziecko może mieć problem z uzależnieniem od Internetu może być ciągła chęć korzystania z Internetu, złość w momencie, gdy nie ma możliwości skorzystania z Internetu, nieumiejętność kontroli czasowej nad używaniem Internetu, nadmierna koncentracja nad sprawami, związanymi z komputerem, telefonem czy innym urządzeniem z dostępem do Internetu czy wzrost tolerancji na korzystanie z Internetu.

Materiał przygotowany przy współpracy z Gabinetyrozwoju.pl.