Bon turystyczny - co warto wiedzieć na temat tego świadczenia?

W 2020 roku polskie rodziny posiadające dzieci uzyskały możliwość skorzystania z bonu turystycznego. Taki bon to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł. Bon ten ma postać dokumentu elektronicznego. Można skorzystać z niego do końca marca 2022 roku. Co zatem warto wiedzieć na temat tego świadczenia?

Bon turystyczny – podstawowe informacje

Bon 500 plus na wakacje dla dziecka to świadczenie, które przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności maja wyższą kwotę świadczenia jest to wówczas bon o wartości 1000 zł. Ten program rządowy obsługiwany jest przez ZUS. Aby uzyskać bon rodzic lub opiekun prawny dziecka musi aktywować go na platformie PUE ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny – Mój Bon”. Jeżeli zakładka ta nie jest dostępna na naszym profilu, a jesteśmy osobą uprawnioną należy złożyć wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej o ustalenie prawa do bonu. Usługi, za które dokonana zostaje płatność przy wykorzystaniu bonu muszą być realizowane na rzecz dziecka, na które przysługuje dany bon. Z bonu możemy korzystać wielokrotnie, aż do momentu wyczerpania przyznanej kwoty świadczenia.

Bon turystyczny - co warto wiedzieć na temat tego świadczenia?

Na co można wykorzystać bon turystyczny?

Świadczenie to można wykorzystać na wypoczynek w miejscu, które akceptuje bony turystyczne. W tym celu trzeba podać kod obsługi płatności i kod potwierdzający. Należy zaznaczyć, że jest to polski voucher, więc można użyć go wyłącznie do opłaty wakacji w kraju. Aby uzyskać informacje na temat obiektów, które akceptują bon na wakacje dla dziecka należy odwiedzić stronę bonturystyczny.gov.pl. Tam dostępna jest pełna lista tych podmiotów. Nowelizacja ustawy o bonie turystycznym rozszerzyła katalog aktywności, które można opłacić bonem. Obecnie można płacić nim również za jednodniowe wycieczki bez noclegu. Bon można wykorzystać także na zwiedzanie muzeów, galerii, rejsy statkiem oraz wiele różnych aktywności turystycznych i sportowych. Warunkiem jest tu jednak skorzystanie z co najmniej dwóch różnych usług np. przejazd autokarem + wejście do parku rozrywki.